Τμήμα latin και Zumba

Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτώβρη.

Υπεύθυνη: κ.Κουτσαρίδα Βάσω

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932222819

Call Now Button